Shanam _ Trải nghiệm Hái trà cổ thụ

  • 6 Tháng Năm, 2019

Lần đầu tiên chương trình nông nghiệp sạch của VTV 1 thực hiện chương trình trải nghiệm với 3 nhân vật thật sự ấn tượng.

Tin liên quan