Thơ Quỳnh Phương: Chén chè Mùa Cưới

  • 3 Tháng Một, 2018

Mùa đông về mùa cưới cũng về theo.

Kết duyên phận cho tình yêu đôi lứa.

Miếng trầu cay giúp tình thêm ấm lửa.

Rót chén Chè bàn tính chuyện phu thê.

Phong tục này trải khắp mọi miền quê.

Không thể thiếu chén nước Chè khai vị

Rất cao sang rất nghĩa tình dung dị.

Mở con đường  đôi trẻ đến bên nhau.

Dù thị thành hay hẻo lánh nơi đâu.

Chè có mặt cả tiệc đầu tiệc cuối.

Càng không thể vắng hình trong ngày cưới

Chén nước mừng cho hạnh phúc trăm năm.

Quỳnh Phương

Tin liên quan