Shanam – Trà vàng trên biển mây Tà Xùa

  • 5 Tháng Mười Hai, 2017

Trà vàng trên biển mây
Tà Xùa, nơi trăng trên đầu
Mây ở trước mặt,
Nắng sau lưng rồng
Một phần gấm vóc non sông
nơi đây là những cánh rừng chè shan
Chẳng biết tuổi mấy trăm năm
Chỉ biết chè của nước Nam đời đời
Một đời chè, mấy đời người
Cứ cho đi, lại sinh sôi là cành
Shan tuyết chính là vàng xanh
Theo tay người để tái sinh với người
Tà Xùa – Thủ phủ chè tươi
Mang tên shan tuyết không nơi nào bằng
Vàng xanh chế tác bao công
Bởi bàn tay của nghệ nhân xứ này
Đặng tương lai biến nơi đây
Thành thủ phủ loại trà này…Việt Nam
Bởi thủy tổ chè thế gian
Sử sách đã chép Việt Nam rành rành
Thương mầm shan tuyết mong manh
Cong cong như bóng dáng hình nước tôi
Ngậm bao tinh túy đất trời
Vàng xanh shan tuyết ra đời Shanam

Tin liên quan