Thông điệp Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường gửi tới những thành phần tham gia ngành kinh tế chè trên thế giới

  • 7 Tháng Năm, 2020

Nhân ngày Chè Thế giới lần đầu tiên (21/5/2020), Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã gửi thông điệp tới toàn thể người dân, những thành phần tham gia ngành kinh tế chè trên thế giới.

Nhật Quang

Theo Báo Nông nghiệp

Tin liên quan